Welfare Info

Poverty Rate in Dolton, Illinois

 • In Dolton, Illinois, an estimated 4,834 of 21,899 people live in poverty.

FAQs

 • What is the poverty rate in Dolton, Illinois?

  The poverty rate in Dolton, Illinois is 22.1%.

 • How many people in Dolton, Illinois live in poverty?

  In Dolton, Illinois, an estimated 4,834 of 21,899 people live in poverty.

 • How does the poverty rate in Dolton, Illinois compare the to the average for Illinois?

  The poverty rate in Dolton, Illinois is 82.64% higher than the Illinois average. In Dolton, Illinois, an estimated 22.1% of 21,899 people live in poverty. In Illinois, 12.1% of 12,380,582 people live in poverty.

 • How does the poverty rate in Dolton, Illinois compare the to US?

  The poverty rate in Dolton, Illinois is 72.66% higher than the US average. In Dolton, Illinois, an estimated 22.1% of 21,899 people live in poverty. In the United States, 12.8% of 324,173,084 people live in poverty.

 • Population

  Dolton, Illinois

 • Age
 • Under 18 years

  Dolton, Illinois

 • Under 5 years

  Dolton, Illinois

 • 5 to 17 years

  Dolton, Illinois

 • Related children of householder under 18 years

  Dolton, Illinois

 • 18 to 64 years

  Dolton, Illinois

 • 18 to 34 years

  Dolton, Illinois

 • 35 to 64 years

  Dolton, Illinois

 • 60 years and over

  Dolton, Illinois

 • 65 years and over

  Dolton, Illinois

 • Gender
 • Male

  Dolton, Illinois

 • Female

  Dolton, Illinois

 • Race
 • White

  Dolton, Illinois

 • Black or African American

  Dolton, Illinois

 • Asian

  Dolton, Illinois

 • Some other race

  Dolton, Illinois

 • Two or more races

  Dolton, Illinois

 • Hispanic

  Dolton, Illinois

 • White, not Hispanic

  Dolton, Illinois

 • Education level
 • Population 25 years and over

  Dolton, Illinois

 • Less than high school graduate

  Dolton, Illinois

 • High school graduate (includes equivalency)

  Dolton, Illinois

 • Some college, associate's degree

  Dolton, Illinois

 • Bachelor's degree or higher

  Dolton, Illinois

 • Employment status
 • Civilian labor force 16 years and over

  Dolton, Illinois

 • Employed

  Dolton, Illinois

 • Male

  Dolton, Illinois

 • Female

  Dolton, Illinois

 • Unemployed

  Dolton, Illinois

 • Male

  Dolton, Illinois

 • Female

  Dolton, Illinois

 • Work experience
 • Population 16 years and over

  Dolton, Illinois

 • Worked full-time, year-round in the past 12 months

  Dolton, Illinois

 • Worked part-time or part-year in the past 12 months

  Dolton, Illinois

 • Did not work

  Dolton, Illinois

 • Single people
 • SINGLE PEOPLE

  Dolton, Illinois

 • Male

  Dolton, Illinois

 • Female

  Dolton, Illinois

 • 18 to 24 years

  Dolton, Illinois

 • 25 to 34 years

  Dolton, Illinois

 • 35 to 44 years

  Dolton, Illinois

 • 45 to 54 years

  Dolton, Illinois

 • 55 to 64 years

  Dolton, Illinois

 • 65 to 74 years

  Dolton, Illinois

 • 75 years and over

  Dolton, Illinois

 • Worked full-time, year-round in the past 12 months

  Dolton, Illinois

 • Worked less than full-time, year-round in the past 12 months

  Dolton, Illinois

 • Did not work

  Dolton, Illinois